in (het zicht van) de haven schipbreuk lijden/vergaan

in (het zicht van) de haven schipbreuk lijden/vergaan
in (het zicht van) de haven schipbreuk lijden/vergaan{{/term}}
〈figuurlijk〉 come to grief at the last minute

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”